Foreldresamarbeid

Vi synes det er viktig med et nært, ærlig og personlig samarbeid mellom barnehagen og barnets hjem. For å få til dette er daglig kontakt og god kommunikasjon avgjørende. Ved oppstart arrangerer vi oppstartssamtaler i tilvenningsperioden der målet er å oppnå en trygg og god overgang mellom barnets hjem med foreldre til barnehagen med ansatte. Vi er alltid tilgjengelige for en prat ved henting og levering, eller pr. telefon, e-post eller gjennom Vigilo.

Barnehagen bruker Vigilo, et digitalt kommunikasjonssystem for barnehager, for å bedre kommunikasjonsmuligheter og foreldresamarbeidet i barnehagen. Gjennom bruk av Vigilo vil dere som foreldre få tilgang til det barnehagen legger ut av informasjon om barnehagen som blant annet årsplan, matmeny, diverse skjemaer, samt informasjon om deres eget barn. Vigilo er en digital arena der dere som foreldre lett og oversiktlig kan følge med på – og involvere dere i barnas barnehagehverdag.

Dere vil for eksempel få tilgang på følgende:

- Barnehagens ukeplaner
- Barnehagens pedagogiske dokumentasjon (ukesbrev, spesielle hendelser m.m.)
- Mulighet til selv å kunne registrere barnets fravær (ved evt. sykdom eller fri)
- Tilgang på bilder av barnegruppen og av eget barn

Dere vil enkelt kunne sende og motta meldinger/beskjeder til/fra barnehagen

Vigilo kan brukes i nettleser på PC, eller ved å laste ned som app fra App Store/Google Play. For å logge inn på Vigilo trenger dere brukernavn og passord, dette får dere ved oppstart i barnehagen.

Bilder

Filer