Team

NASSE NØFF (1-2 åringer)

De minste barna trenger voksne som ser dem, gir omsorg og legger til rette for en mykest mulig overgang mellom hjem og barnehage.

1-åringene er aktive, nysgjerrige og avhengige av voksne som støttespillere og omsorgspersoner. I denne alderen er stabilitet, trygghet, tilknytning og rutiner viktig.

 

OLE BRUMM (2-3 åringer)

I likhet med ettåringene trenger toåringene også tid til å bli trygge på de voksne og de andre barna rundt seg. I denne alderen er økende selvstendighet, samlek, fysisk utvikling og språkutvikling mer fremtredende. Barna tester grenser og trenger trygge forutsigbare rammer og voksne. Alderstilpassede aktiviteter som fremmer utvikling og læring får også en fremtredende plass. De voksne på dette teamet gir tid, rom og mulighet for utforskning.

 

LØVER (3-4 åringer)

I denne alderen har ofte barna begynt å filosofere og stiller mange spørsmål rundt alt mulig rart. De ønsker ofte å lære om verden rundt seg, og ønsker å skape sine egne erfaringer. Samvær og vennskap med andre barn blir viktigere enn før, noe som kommer til syne i økende lek, samspill og utvikling av vennskapsbånd.

 
KARIUS (4-5 åringer)

Denne gruppen er som regel veldig aktive i ulike former for lek, blant annet i rollelek, konstruksjonslek og regellek. Aldersgruppen kjennetegnes ofte av økt behov for rettferdighet, regler og rutiner. Ofte får barn i denne aldersgruppen et økt behov for å være selvstendige og klarer ofte det meste selv. Etablering og utvikling av vennskapsbånd er også veldig sentrale hos denne aldersgruppen.

 

SLANGER (5-6 åringer)

Slangene er de eldste barna i barnehagen – og er det teamet som skal begynne på skolen til påfølgende høst. Denne aldersgruppen er ofte veldig flinke til å ta hensyn til, vise omsorg og inkludere de mindre barna. I denne alderen begynner barna å bli glade i å diskutere, spørre, medvirke og har et stort sett med egne meninger. Vennskap, samvær, fantasi og humor er viktig for alderen – og skoleforberedende aktiviteter er som regel alltid noe de gleder seg til.

Bilder

Filer