Historikk

Barnehagen inngår i Skaubogruppen som har til sammen 4 private barnehager:

Skaubo barnehage på Jar i Bærum, etablert i 1997.

Furu Barnehage på Bekkestua i Bærum, etablert i 2004.

Snarøya Barnehage på Snarøya i Bærum, etablert av Snarøya Sanitetsforening i 1954 og drevet av Skaubo AS fra 2005.

Bragernes Strand Barnehage på Bragernes i Drammen, etablert i 2010.

Felles visjon for alle våre barnehager er å være «På lag med barna». Våre barnehager er små i størrelse og er derfor godt egnet til å skape nærhet og gode relasjoner for alle, i et oversiktlig og trygt miljø. Personalets arbeidsmiljø og faglige kompetanse utvikles bl.a. gjennom et nært, faglig samarbeid mellom alle de fire barnehagene og det holdes felles kurs og personalutviklingsprogrammer.

Alle våre barnehager er medlemmer av Private Barnehagers Landsforbund.

Skaubogruppen har en felles administrasjonsenhet som ivaretar overordnet ledelse, økonomi, HR, IKT og vaktmestertjenester.

Bilder

Filer